Akihisa Okamoto

Amazon » eBay »

Akihisa Okamoto es uno director y guionista, conocido por, entre otras cosas Onna batoru koppu (1990), Yokohama ankokugai mashingan no ryu (1978) y Bôryoku kyôshitsu (1976).

Akihisa Okamoto

  • Nombre: Akihisa Okamoto

Akihisa's filmografía

Director

Akihisa aparece como director por cuatro títulos.

Onna batoru koppu

Onna batoru koppu
Película, 1990


Bôryoku kyôshitsu

Bôryoku kyôshitsu
Película, 1976


Otokogumi shonen keimusho

Otokogumi shonen keimusho
Película, 1976


Encuentra todos peliculas con Akihisa Okamoto como director.

Guionista

Akihisa aparece como guionista por título.

Bôryoku kyôshitsu

Bôryoku kyôshitsu
Película, 1976


Encuentra todos peliculas con Akihisa Okamoto como guionista.