Anatoly Eyramdzhan

Amazon » eBay »

Anatoly Eyramdzhan es uno guionista, actor, director y productor, conocido por, entre otras cosas Impotent (2001), Tretiy ne lishniy (1994) y Zhenikh iz Mayami (1994).

Anatoly Eyramdzhan

  • Nombre: Anatoly Eyramdzhan

Anatoly Eyramdzhan's filmografía

Guionista

Anatoly aparece como guionista por catorce títulos.

Impotent

Impotent
Película, 2001


Tretiy ne lishniy

Tretiy ne lishniy
Película, 1994


Novyy Odeon

Novyy Odeon
Película, 1992


Babnik

Babnik
Película, 1990


Moya moryachka

Moya moryachka
Película, 1990


Za prekrasnykh dam!

Za prekrasnykh dam!
Película, 1989


Gde nakhoditsya Nofelet?

Gde nakhoditsya Nofelet?
Película, 1987


Kuda on denetsya!

Kuda on denetsya!
Película, 1981


Au-u!

Au-u!
Película, 1976


Vstretimsya u fontana

Vstretimsya u fontana
Película, 1976


Encuentra todos peliculas con Anatoly Eyramdzhan como guionista.

Actor

Anatoly aparece como actor por dos títulos.

Novyy Odeon

Novyy Odeon
Película, 1992


Samaya obayatelnaya i privlekatelnaya

Samaya obayatelnaya i privlekatelnaya
bus passenger
Película, 1985


Encuentra todos peliculas con Anatoly Eyramdzhan como actor.

Director

Anatoly aparece como director por siete títulos.

Impotent

Impotent
Película, 2001


Tretiy ne lishniy

Tretiy ne lishniy
Película, 1994


Zhenikh iz Mayami

Zhenikh iz Mayami
Película, 1994


Novyy Odeon

Novyy Odeon
Película, 1992


Babnik

Babnik
Película, 1990


Moya moryachka

Moya moryachka
Película, 1990


Za prekrasnykh dam!

Za prekrasnykh dam!
Película, 1989


Encuentra todos peliculas con Anatoly Eyramdzhan como director.

Productor

Anatoly aparece como productor por dos títulos.

Impotent

Impotent
Película, 2001


Novyy Odeon

Novyy Odeon
Película, 1992


Encuentra todos peliculas con Anatoly Eyramdzhan como productor.